AbstractsPolitical Science

Kritická analýza energetické politiky EU a její dopady na tržní subjekty

by Petra Müllerová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Energetická politika; Evropská unie; kritická analýza; tržní subjekty; energetické komodity; strategie; elektřina; fosilní paliva; zemní plyn; jaderná energie; obnovitelné energetické zdroje; ochrana spotřebitele; regulace; deregulace; přirozený monopol; unbundling; Energy policy; the European Union; critical analysis; market participants; energy commodities; strategy; electricity; fossil fuels; natural gas; nuclear energy; renewable energy sources; consumer protection; regulation; deregulation; natural monopoly; unbundling
Record ID: 1097917
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/1814


Abstract

Diplomová práce se zaměřuje na kritické zhodnocení současné energetické politiky Evropské Unie a její dopady na účastníky trhu s energetickými komoditami, především s důrazem na energetické společnosti a koncové spotřebitele.; The aim of this Master’s Thesis is critical evaluation of current energy policy of the European Union and its impacts on participants in the energy commodities market, with special emphasis on energy companies and consumers.