AbstractsChemistry

Úprava oxidačních vlastností TiAl intermetalik přetavováním povrchu v řízené atmosféře

by Jana Prehradná
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: proces tavení pomocí laseru; intermetalické slitiny TiAl; melting process on the laser; intermetallics alloy TiAl
Record ID: 1097849
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/32793


Abstract

Rešerše se zabývá teorií technologického způsobu zpracování materiálů, tzv. povrchového tavení. V první části rešerše je popsána samotná technologie a základní parametry ovlivňující proces tavení. Ve druhé části je uvedeno srování dvou základních typů laserů, a to Nd:YAG a CO2 laser. CO2 laser byl použit v případě našeho experimentu. Třetí část se zabývá vlastnostmi TiAl intermetalických slitin, především jejich fázemi α-TiAl a γ-Ti3Al. Na závěr teoretické části je zmíněna oxidace TiAl intermetalických slitin. Experimentální část je věnována přetavování povrchu slitiny Ti-46Al-0,7Cr-0,1Si-7Nb-0,2Ni, a to v ochranné atmosféře dusíku. Tato část obsahuje výsledky několika experimentů, na jejichž základě bylo nutné stanovit potřebné parametry pro požadovaný proces tavení. Posledním krokem experimentu byla snaha o zvýšení hmotnosti vzorků v důsledku následné oxidace.; This master’s thesis deals with research of technological processing method called surface melting. The first part deals with the melting process and the basic parameters influencing the process of melting. In the second part, there is mentioned the comparison of two basic types of lasers namely Nd: YAG and CO2, which was used for experiment in our case. The third part deals with the properties of TiAl intermetallic alloys, preferably α-phase γ-TiAl and Ti3Al. Finally it is made reference to the oxidation of TiAl alloys. The experimental part is devoted to melting the surface alloy Ti-46Al-0,7Cr-0,1Si-7Nb-0,2Ni in a controlled nitrogen atmosphere. It was necessary to do several measurements to find out the relevant parameters for the desired results. After the parameters were obtained, measurements of microhardness were performed. The last step of our experiment was to measure the increase of weight of samples due to oxidation process.