AbstractsBiology & Animal Science

Lokalizace a interpretace zdrojů zvuku v akustických polich

by Hasan Khaddour
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Lokalizace zdrojů zvuku; DirAC; reprodukce zvuku; akustický zoom.; Multiple sound sources localization; DirAC; sound rendering; acoustic zooming.
Record ID: 1097808
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/38157


Abstract

Disertační práce se zabývá lokalizací zdrojů zvuku a akustickým zoomem. Hlavním cílem této práce je navrhnout systém s akustickým zoomem, který přiblíží zvuk jednoho mluvčího mezi skupinou mluvčích, a to i když mluví současně. Tento systém je kompatibilní s technikou prostorového zvuku. Hlavní přínosy disertační práce jsou následující: 1. Návrh metody pro odhad více směrů přicházejícího zvuku. 2. Návrh metody pro akustické zoomování pomocí DirAC. 3. Návrh kombinovaného systému pomocí předchozích kroků, který může být použit v telekonferencích.; This doctoral thesis deals with sound source localization and acoustic zooming. The primary goal of this dissertation is to design an acoustic zooming system, which can zoom the sound of one speaker among multiple speakers even when they speak simultaneously. The system is compatible with surround sound techniques. In particular, the main contributions of the doctoral thesis are as follows: 1. Design of a method for multiple sound directions estimations. 2. Proposing a method for acoustic zooming using DirAC. 3. Design a combined system using the previous mentioned steps, which can be used in teleconferencing.