AbstractsCommunication

Vliv sociálních sítí na komunikaci a kulturu

by Lukáš Havlíček
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: digitální technologie; Facebook; globální jazyk; Google+; komunikace; kulturní adaptace; sociální síť; společenská síť; Twitter; communication; cultural adaptation; digital technology; Facebook; global language; Google+; social network; social networking service; Twitter
Record ID: 1097806
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/39042


Abstract

Má bakalářská práce je zaměřena na problematiku sociálních sítí a jejich vliv na dnešní společnost. Zabývá se jejich historií od prvotních pokusů až po nejnovější globální sociání sítě. Poté práce vysvětluje základní myšlenku vedoucí k vytvoření sociálních sítí i jejich charakteristické znaky. Dále nastiňuje problémy související se snadnou dostupností a nadměrným využíváním sociálních sítí, které následně ovlivňuje lidskou společnost. Práce se věnuje vlivu sociálních sítí na jazyk, mezilidskou komunikaci a kulturní adaptaci.; My bachelor thesis is focused on issues with social networking services and their influence on modern society. It addresses their history from the very first attempts to create a social networking service to the modern global ones. Later the thesis provides an explanation of the creation of a social networking service and its characteristic traits. Furthermore it outlines problems connected with the availability and overuse of social networking services that are subsequently influencing the human society. The thesis also analyzes the influence of social networks on language, interpersonal communication and cultural adaptation.