AbstractsBusiness Management & Administration

Implementace systému Total Quality Managementu v malé nebo středně velké společnosti poskytující služby

by Jakub Hemerka
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Total Quality Management; malý a střední podnik; společnost poskytující služby; standardizace a optimalizace; vnitrofiremní procesy; implementace; Total Quality Management; Small and Medium Enterprise; service firm; standardisation and optimalization; business processes; implementation
Record ID: 1097802
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/5675


Abstract

Úspěch společnosti poskytující služby je závislý na efektivním využití kvalifikovaných lidských zdrojů. Na rozdíl od výrobní společnosti u firmy poskytující služby není vždy proveditelné zcela standardizovat výstupy, proto efektivita společnosti je závislá na optimalizaci vnitrofiremních procesů a přesném vymezení rolí u jednotlivých pozic. Principy Total Quality Managementu aplikované na společnost poskytující služby zajistí standardizaci fungování a vnitrofiremních procesů společnosti při zachování potřebné flexibility, což z dlouhodobého hlediska společnosti poskytující služby přinese výhody oproti konkurenci, zefektivnění řízení organizace a zvýšení návratnosti investice pro majitele/investora. Součástí práce je návrh implementace TQM připravený pro SME zabývající se poskytováním IT služeb.; Success of service company is highly determined by effective utilisation of qualified human resources. Opposite to manufacturing firm it is not always feasible to implement required performance standards therefore efficiency has to be delivered by optimised business processes and exact definition of roles in organisation. Principles of Total Quality Management applied on service company enable standardisation of business processes and preserve the flexibility of firm which in long-term perspective ensure for service company competitive advantage, efficiency in the management of organisation and the increase of return on investment for the entrepreneur. Practical example of TQM implementation is prepared for SME providing IT services.