AbstractsBiology & Animal Science

Hemoglobin-mediated oxidation of marine liposomes

by Lada Škrabalová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Liposomy; fosfolipidy; oxidace lipidů; hemoglobin; železo; spotřeba kyslíku; antioxidanty; Liposomes; phospholipids; lipid oxidation; hemoglobin; iron; oxygen uptake; antioxidants
Record ID: 1097801
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/3596


Abstract

Cílem této práce bylo studium mechanismu oxidace lipidů katalyzované hovězím methemoglobinem a zhodnocení účinků různých experimentálních podmínek a antioxidantů (EDTA, askorbová kyselina, kávová kyselina, a-tokoferol, d-tokoferol, astaxanthin a L-askorbyl-6-palmitát) na methemoglobinem zprostředkovanou oxidaci lipidů v modelovém systému liposomů připravených z fosfolipidů. K monitorování oxidace lipidů při pH 5,5 a teplotě 30 °C bylo použito spotřeby kyslíku. Pro zhodnocení antioxidační aktivity v modelovém systému liposomů se ukázaly být důležitými faktory typ prooxidantu a koncentrace prooxidantu a antioxidantu. Dalšími důležitými faktory jsou struktura molekuly antioxidantu, jeho hydrofilita/lipofilita a umístění v systému. Všechny testované antioxidanty ve všech koncentracích (kromě koncentrace 0.1 % astaxanthinu and 0.1 % askorbyl palmitátu) inhibovaly oxidaci vyvolanou methemoglobinem. Účinnost antioxidantu stoupala s jeho zvyšující se koncentrací. Koncentrace 0.1 % astaxanthinu neměla žádný vliv na oxidaci liposomů. Koncentrace 0.1 % askorbyl palmitátu měla prooxidační efekt, který lze vysvětlit prooxidačním působením radikálu askorbylu, který může urychlit štěpení hydroperoxidů. Volné železo uvolněné z methemoglobinu se podílelo jen velmi málo na oxidaci liposomů, zatímco část prooxidační aktivity methemoglobinu byla přisouzena tvorbě singletového kyslíku (methemoglobin jako fotosenzitizátor). Antioxidační aktivita astaxanthinu, askorbyl palmitátu a tokoferolu byla z části přisouzena schopnosti zhášet singletový kyslík. Ovšem hlavním prooxidačním mechanismem methemoglobinu se ukázal být rozklad lipidových hydroperoxidů, tvorba volných radikálů a hypervalentních forem hemoglobinu. EDTA utlumila oxidaci liposomů díky chelataci přechodných kovů obsažených v liposomech a chelataci volného železa přítomného v methemoglobinovém roztoku. Velmi důležitým antioxidačním mechanismem (který vykazují askorbyl palmitát, askorbová a kávová kyselina) se ukázala být redukce hypervalentních forem hemoglobinu. Askorbová kyselina, kávová kyselina, tokoferoly a astaxanthin inhibovaly methemoglobinem zprostředkovanou oxidaci lipidů odstraňováním volných radikálů. Při použití peroxidu vodíku nebyl pozorován žádný vliv na oxidaci liposomů vyvolanou methemoglobinem. Působení vysoké teploty (tepelná denaturace) mírně utlumilo oxidaci. Významná inhibice oxidace byla pozorována u liposomů obsahujících TPP (triphenylphosphin), což značí, že je methemoglobinem vyvolaná oxidace liposomů závislá na přítomnosti již vzniklých lipidových peroxidů. Výsledky této práce přispívají k hlubšímu pochopení prooxidačních a antioxidačních mechanismů a faktorů, které ovlivňují oxidaci liposomálních roztoků, buněčných membrán a emulzí typu olej ve vodě stabilizovaných fosfolipidy.; The objective of this work was to study the kinetics of lipid oxidation catalyzed by bovine methemoglobin and to evaluate the effects of different experimental conditions and different antioxidants (EDTA, ascorbic acid, caffeic acid, a-tocopherol, d-tocopherol, astaxanthin and…