AbstractsChemistry

Reologie roztoků hyaluronanu

by Helena Bilerová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: hyaluronan; reologie; viskozita; hyaluronan; rheology; viscosity
Record ID: 1097784
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/14029


Abstract

Předložená práce se zabývá reologickými vlastnostmi roztoků hyaluronanu. Studuje chování hyaluronanových roztoků v prostředí několika rozpouštědel, dále se zabývá vlivem měnícího se pH a rostoucí teploty na viskozitu roztoků. V neposlední řadě je zkoumána správná příprava roztoků, jejich časová stabilita a tvorba agregátů.Všechny experimenty vycházejí z praktického upotřebení, např. při výrobě hyaluronanu, jeho sterilizaci a následném skladování roztoků.; Present work is focused on rheological properties of hyaluronan solutions. It studies the solutions behaviour in different solvents, the effect of changing pH, and also the effect of increasing temperature. Finally (but not less important) the dissolving of hyaluronan powder, the time stability of prepared solutions and presence of aggregates are studied. All of these experiments are very useful from the practical point of view, e.g. during the production, sterilization and storage of hyaluronan solution.