AbstractsBiology & Animal Science

Analýza obrazových dat sítnice pro podporu diagnostiky glaukomu

by Jan Odstrčilík
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: segmentace obrazu; texturní analýza; fundus kamera; snímky sítnice; retina; zpracování snímků sítnice; retinální cévní řečiště; vrstva nervových vláken; oftalmologie; glaukom; image segmentation; texture analysis; fundus camera; fundus image; retina; retinal image processing; retinal blood vessel; retinal nerve fiber layer; ophthalmology; glaucoma
Record ID: 1097448
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/28377


Abstract

Fundus kamera je široce dostupné zobrazovací zařízení, které umožňuje relativně rychlé a nenákladné vyšetření zadního segmentu oka – sítnice. Z těchto důvodů se mnoho výzkumných pracovišť zaměřuje právě na vývoj automatických metod diagnostiky nemocí sítnice s využitím fundus fotografií. Tato dizertační práce analyzuje současný stav vědeckého poznání v oblasti diagnostiky glaukomu s využitím fundus kamery a navrhuje novou metodiku hodnocení vrstvy nervových vláken (VNV) na sítnici pomocí texturní analýzy. Spolu s touto metodikou je navržena metoda segmentace cévního řečiště sítnice, jakožto další hodnotný příspěvek k současnému stavu řešené problematiky. Segmentace cévního řečiště rovněž slouží jako nezbytný krok předcházející analýzu VNV. Vedle toho práce publikuje novou volně dostupnou databázi snímků sítnice se zlatými standardy pro účely hodnocení automatických metod segmentace cévního řečiště.; Fundus camera is widely available imaging device enabling fast and cheap examination of the human retina. Hence, many researchers focus on development of automatic methods towards assessment of various retinal diseases via fundus images. This dissertation summarizes recent state-of-the-art in the field of glaucoma diagnosis using fundus camera and proposes a novel methodology for assessment of the retinal nerve fiber layer (RNFL) via texture analysis. Along with it, a method for the retinal blood vessel segmentation is introduced as an additional valuable contribution to the recent state-of-the-art in the field of retinal image processing. Segmentation of the blood vessels also serves as a necessary step preceding evaluation of the RNFL via the proposed methodology. In addition, a new publicly available high-resolution retinal image database with gold standard data is introduced as a novel opportunity for other researches to evaluate their segmentation algorithms.