AbstractsBusiness Management & Administration

Vyhodnotenie a zlepšenie internetovej marketingovej stratégie zavedeného internetového obchodu

by Peter Marcely
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: E-komercia; e-obchod; internetový marketing; zákaznícka podpora; optimalizácia; efektivita; obchodno-ekonomické procesy; implementácia; E-commerce; e-business; internet marketing; customer care; optimisation; effetivness; business processes; implementation
Record ID: 1097417
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/8109


Abstract

Úspech spoločnosti venujúcej sa elektronickému predaju je hlboko prepojený s nástrojmi internetového marketingu. Široká škála týchto produktov je zložitá na zoptimalizovanie a nastavenie celého procesu tak, aby pracoval efektívne. Efektívnosť v tomto prípade značí pozitívny návrat investície, ktorú do nástrojov vkladáme. Orientácia na zákazníka je dôležitý faktor pre všetky e-business spoločnosti. Zákazníci vyžadujú veľké množstvo doručovacích a platobných možností ako aj rýchlu zákaznícku podporu cez chat alebo telefón. Táto diplomová práca ukazuje všetky tieto aspekty a zároveň demonštruje praktické možnosti použitia internetového marketingu ako aj vylepšenú zákaznícku podporu.; Success of e-commerce business is highly connected to the internet marketing tools that are used. The range of such tools is enormous and it difficult to optimise them and make them work effectively. The effectiveness in this case means positive return of investment in stated period of time. Except from internet marketing tools, the customer orientation is crucial matter for e-business organisation. Customers require the wide range of services including various shipment and payment options, quick delivery and live customer support through chat or phone. This thesis shows all stated aspects and demonstrates the practical usage of internet marketing tools as well as enhanced customer support.