AbstractsEarth & Environmental Science

Návrh týmového motivačního programu ve firmě FlatEarth

by Nina Lukaniaková
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: týmová spolupráce; motivace; výkonnost; styl vedení; konflikt; team work; motivation; leadership style; conflict
Record ID: 1097342
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/22835


Abstract

Diplomová práca sa zameriava na vytvorenie návrhu motivačného program v spoločnosti FlatEarth. Návrh tohoto programu sa odvíja od výsledkov výskumu uskutočneného v športových teamoch a medzi bývalými zamestnancami spoločnosti FlatEarth.; The diploma thesis concentrates on the presentation of motivational programme in the company of our choice- FlatEarth. The suggestion of the motivational programme is based on the results from research conducted in the sport teams and among previous employees of FlatEarth.