AbstractsBusiness Management & Administration

Návrh na zlepšení finanční situace firmy

by Jana Meluzínová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Aktiva; bankrotní model; zadluženost; finanční analýza; účetní výkaz; pasiva; likvidita; ziskovost.; Assets; bankruptcy model; debt management; financial analysis; financial statement; liabilities; liquidity; profitability.
Record ID: 1097324
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/1891


Abstract

Předmětem diplomové práce je provést finanční analýzu v konkrétní společonsti a uvést návrhy na zlepšení její finanční situace. První část práce shrnuje teoretické poznatky v oblasti finační analýzy. Představení společnosti a její popis následuje v další kapitole. Ve třetí části práce jsou ziskané teoretivké vědomosti prakticky aplikovány. V závěru jsou zpracovány návrhy a doporučení směřující ke zlepšení finanční situace vybrané společnosti.; The subject of this diploma thesis is to process financial analysis at a particular company and give suggestions to improve its financial situation. First part of the assignment covers theoretical background in area of financial analysis. Interduction of the company and its description follows in next chapter. Third section of this thesis practically applies acquired knowledge from theoretical background. There are proposals and recommendations for possible improvemts of financial situation in the selected company in last part of the assignment.