AbstractsLaw & Legal Studies

Obchod a investice do nemovitostí postižených exekucí v České republice

by Pavel Procházka
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Občanský zákoník; Majetkové zákony; Občanský soudní řád; Exekuční řád; Nemovitost; Dluh; Bonita; Civic Code; Property Law; Civic Judicial Code; Execution; Real estate; Debt; Solvency;
Record ID: 1097322
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/12876


Abstract

Tato diplomová práce analyzuje právní základy a užití občanského zákoníku, majetkových zákonů, občanského soudního řádu a exekuční řádu v obchodu s nemovitostmi. Skrze případové studie se snaží poukázat na kritická místa a proveditelnost jednotlivých investic do exekucí zasažených či jinak právně znehodnocených nemovitostí. Závěrečná část hledá standardizované postupy, které nachází optimální mix rizika a profitability.; This thesis analyses the legal bases and the use of the Civic Code, Property Laws, Civic Judicial Code and Execution Code in the real estate business. Through case studies, this thesis attempts to point out the critical points and the feasibility of individual investments in by execution or legally devaluated property. The final section seeks standardized procedure that finds an optimal balance between risk and profitability.