AbstractsBiology & Animal Science

Microbial pesticide degradation in water works sand filters

by Šárka Václavková
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Mineralizace; biodegradace; pesticid; metabolit; podzemní voda; mecoprop (MCPP); dichlobenil; 2; 6–dichlorobenzamid (BAM); izolace; Mineralization; biodegradation; pesticide; metabolite; groundwater; mecoprop (MCPP); dichlobenil; 2; 6–dichlorobenzamide (BAM); isolation
Record ID: 1097321
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/12838


Abstract

Práce bude zaměřena na studium bakteriální degradace MCPP a BAM a na hledání vhodných bakteriálních kmenů.; This diploma thesis is focused on the study of bacterial degradation of MCPP and BAM and on the finding of suitable bacterial strains.