AbstractsBiology & Animal Science

Modelování proudění suspenzí

by Attila Hideghéty
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: hydrocyklón; DPM; RSM; separace; vzduchové jádro; hydrocyclone; DPM; RSM; separation; air core
Record ID: 1097314
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/26896


Abstract

Diplomová práce se zabývá prouděním v hydrocyklónu. Hydrocyklón je separační stroj, kterým slouží k oddělování pevných částice z kapaliny (nejčastěji z vody). Díky tangenciálnímu vstupu do zařízení nastává silné vířivé proudění, které způsobuje přisávání vzduchu přes horní a dolní výtok. Toto vzduchové jádro hraje důležitou roli v separaci částic. Výpočty jsou provedeny pomoci CFD.; This master thesis deals with the investigation of flow in a hydrocyclone, which is a separator device for separating solid phase from a fluid (mainly water). Due to the tangential inlet to the device high swirling flow is gained, which results the suction of air through the over and underflow, where the air core plays an important role in separating particles. The investigation is carried out with the aid of CFD.