AbstractsEngineering

Design models for the shear strength of prestressed precast steel fibre reinforced concrete girders

by Tim Soetens
Institution: Ghent University
Department:
Year: 2015
Keywords: Technology and Engineering
Record ID: 1076427
Full text PDF: http://hdl.handle.net/1854/LU-5944364


Abstract

Om het productieproces van geprefabriceerde voorgespannen betonnen liggers verder te kunnen optimaliseren, is in samenwerking met Megaton (onderdeel van de Willy Naessens groep) de mogelijkheid onderzocht om traditionele dwarskrachtwapening onder de vorm van beugels gedeeltelijk of volledig te vervangen door het gebruik van staalvezelbeton. In het kader van dit onderzoek is op verschillende niveaus het materiaal staalvezelbeton onderzocht. Deze niveaus kunnen als volgt gedefinieerd worden: a) de individuele vezel, waarbij onderzocht is hoe een vezel verankerd zit in het beton, b) het vezelbeton composiet, waarbij onderzocht is hoe alle staalvezels die een scheur in beton overbruggen bijdragen tot de nascheurtreksterkte van staalvezelbeton en c) het structureel element, waarbij is nagegaan in welke mate staalvezelbeton kan gebruikt worden als alternatief voor traditionele dwarskrachtwapening. Op al deze onderzoeksniveaus zijn zowel experimenten uitgevoerd in het labo als analytische en numerieke modellen ontwikkeld. Finaal heeft het onderzoek geleid tot de ontwikkeling van een rekenmodel dat ingenieurs in staat stelt om de dwarskrachtcapaciteit van liggers uit staalvezelbeton te ontwerpen.